Steun Pierre!

Vrienden van Jobena,

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende:

De relatie tussen Association Nasbasnoogo (Burkina Faso, 1996) en Jobena bestaat al sinds 1999. Onder de bezielde leiding van Pierre Sawadogo versterkt de Association Nabasnoogo de sociaaleconomische ontwikkeling van de gemeenschap met een avondschool, bibliotheek, microverzekeringen, een kleuterschool voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en een studiefonds voor arme leerlingen. Ook Bianca Couture, een succesvolle naaischool voor kwetsbare vrouwen, is voortgekomen uit Association Nasbasnoogo. Nu dreigt een humanitaire crisis in Burkina Faso door Covid-19 en oprukkend terrorisme. Pierre heeft steun nodig om zijn gemeenschap te helpen. Help mee!

Coronamaatregelen zetten economie stil

Covid-19 bereikte Burkina Faso in maart, waarna op 27 maart de noodtoestand werd uitgeroepen. Door de coronamaatregelen verloren veel mensen hun werk en inkomsten, omdat markten en winkels werden gesloten. De hulp van de regering was lang niet voldoende. Inmiddels mogen de scholen voorzichtig weer open en heeft ook Pierre de avondklassen weer opgestart. Desalniettemin blijft het virus dreigen en zijn nog steeds veel mensen zonder werk. Pierre heeft samenwerking gezocht met andere lokale organisaties. Verenigd als Association Burkinabé de Fundraising hebben zij met behulp van Wilde Ganzen de eerste steun kunnen leveren aan de aller-kwetsbaarste mensen met zeep, mondkapjes en voedsel.

Groeiend terrorisme vanaf grens met Mali
Burkina Faso was tot 2015 een van de veiligste landen in de regio. Met de komst van aan IS en Al-Qaida gelieerde groepen is het nu een van de meest instabiele landen van West-Afrika. Meer dan 850.000 mensen zijn in eigen land op de vlucht geslagen. Jan Beekman doet in zijn maandbrief verslag van de reeks aan aanslagen en gevechten in de grensregio met Mali. Pierre is ongerust over de situatie en deelt met Jobena zijn zorgen: ‘here it is a really pity for all my country with this pandemic and this situation of terrorists who keep on killing lots of persons. It is really unbelievable. I couldn’t imagine that Burkina Faso can be in this situation of terrorism. Now, like all countries, we are suffering because of Corona Virus.’

Hulp
Jobena bewondert de voortvarende aanpak van Pierre en de stichting. Ondanks de dreigende situatie blijven zij gesterkt in hun missie en zetten verschillende hulpprogramma’s op ten behoeve van de gemeenschap. Jobena steunt Pierre waar zij kan, maar roept gezien de uitzonderlijk lastige situatie ook de steun in van haar netwerk.

Geef steun!

Met deze Tikkie kan je zelf een bedrag invullen. Of maakt een bijdrage over naar Stichting Jobena NL85ABNA0608767344.

Dit kan Association Burkinabé de Fundraising doen met jouw hulp:
Grote zeep verpakking €8
Voedselpakket één familie €19
Collectief handwas apparaat €47
Financiële steun één gezin €38
200 herbruikbare gezichtsmaskers €153

Vriendelijke groeten,

Jobena Bestuur

Cilia van Thiel
Cor van Beuningen
Bert Brenninkmeijer
Julia van Boven

Foto (bron: maandbrief Jan Beekman): Vòòr het overhandigen van de goederen aan een eerste groep begunstigden sprak een verpleger van het ziekenhuis hen toe.