Osotua

De bewoners van de Oostelijke Mara regio ervaren de gevolgen van klimaatverandering, hebben minder land en een groeiende populatie. Dieke Geerling en Joep van Mierlo van Osotua Foundation erkennen de complexiteit van de problematiek. Ze willen de Maasai een duurzame toekomst bieden. Vanuit een holistisch perspectief zoeken zij samen met de bewoners van de Mara naar oplossingen voor herstel van de natuur, het vee en een balans tussen de moderniteit en de traditionele cultuur en kennis van de Masai. Onder andere door cursussen permacultuur te organiseren.

Stichting Wilde Ganzen heeft de bijdrage van Jobena met 50% vergroot. Meer informatie over Stichting Osotua vind je op deze website.