bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

Voorzitter: Cilia van Thiel
Penningmeester:  Bert Brenninkmeijer
Leden: Cor van Beuningen, Julia van Boven

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Zij komen wel in aanmerking voor een vergader- en onkostenvergoeding, maar tot op heden hebben de bestuursleden vrijwillig van een dergelijke vergoeding afgezien.

De Stichting heeft geen werknemers in dienst.