Karuna Foundation

Winnaar Jobena prijs 2012

Karuna heeft een verzekeringsstelsel ontwikkeld in dorpen in de Nepalese bergen, waarin dorpsleiders worden geïnspireerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg en integratie van kinderen met een handicap en hun familie.

 

 

 

 

 

Bestuur Stichting Jobena over waardering van het werk van Karuna:

“De lokale gemeenschappen worden er vanaf het begin van doordrongen dat de steun van Karuna van tijdelijke aard is. En inderdaad staan drie van de zeven dorpen wat de gezondheidszorg betreft inmiddels al op eigen benen. Dat lukt Karuna omdat ze slim mensen en middelen van zowel de overheid als van de gemeenschap mobiliseert en die twee effectief aan elkaar verbindt; zo kan de steun van buitenaf inderdaad in de tijd gelimiteerd worden.’ En verder: ‘Karuna sluit aan bij het bestaande gezondheidszorgsysteem van de overheid en laat dat systeem op wezenlijke punten beter werken. In alle zeven dorpen is de gezondheidszorg ook inderdaad substantieel verbeterd. Verder waardeert het Jobenabestuur in het Karunaconcept dat de lokale gemeenschap verantwoordelijkheid draagt en ook reële bevoegdheden heeft waar het gaat om het bepalen van het lokale gezondheidszorgbeleid. Reële bevoegdheden – dat is heel iets anders dan alle modieuze prietpraat over inspraak en participatie.”