Stichting Jacana

Over Stichting Jacana:

Jacana richt zich op kleine ondernemers in Zambia die op eigen kracht een kleine onderneming hebben opgericht. In Zambia is 89% (ruraal 96%) van de werkende bevolking een kleine ondernemer of werkzaam voor kleine ondernemers (ondernemingen zonder officiële registratie zoals KvK, pensioen, verzekering of belasting). Sommige van deze ondernemers bewijzen dat je op eigen kracht aan armoede kunt ontsnappen. Als zij de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf uit te breiden, creëren ze werkgelegenheid. Bovendien staan ze letterlijk op de markt in het midden van de samenleving en zijn dus het ideale
rolmodel voor andere.

“Banen creëren voor en door Water”
Met het Water voor Zambia project traint Jacana lokale ondernemers in het produceren van SMARTechs (Simple, Marked based, Affordable, Repairable Technologies), zoals touwpompen, regenwater opvangsystemen, grondwater recharge systemen en het handmatig drillen van boreholes. Naast de technische training krijgen de ondernemers ook een business training en worden zij begeleid in het uitbreiden van hun bedrijf. Omdat de SMARTechs nieuw zijn voor mensen wordt er een Show case area, bestaande uit twee of drie dorpen, gecreëerd. In deze dorpen worden een aantal gedeeltelijk gesponsorde pompen bij families geplaatst die een idee hebben hoe ze met het water hun bedrijfjes kunnen uitbreiden. Het zijn meestal kleinschalige boeren die met het water het hele jaar door bv. groentes kunnen verbouwen en verkopen. Deze families krijgen ook een business training. Stichting Jacana ziet dat gemiddeld 10 andere families het water ook gebruiken voor huishoudelijk gebruik.

Meer informatie: https://jacana.help/water/