oprichting

De Stichting Jobena is in 1995 opgericht door Vincent Brenninkmeijer (1940-1999). Vincent heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking. Zijn ideaal was: zelfontwikkeling. In denken en doen, in zijn werk maar ook in zijn persoonlijke contacten, was hulp tot zelfhulp het richtsnoer.