FAQ Jobena evenement

Hoe gaat het evenement er uit zien?

Tijdens het Jobena evenement wordt op een creatieve en informele manier aandacht gevraagd voor de doelgroep van de winnende inzending en de hulp die zij bieden. Bezoekers maken kennis met het land en de cultuur van de mensen waar de winnaar zich voor inzet. Dankzij de bijeenkomst kan de bezoeker zich verplaatsen in de doelgroep en krijgt de bezoeker begrip voor de problematiek en dilemma’s waar ontwikkelingssamenwerkers voor staan.

Hieronder vind je een idee van de opzet, maar het bestuur staat open voor andere invulling in overleg met de winnaar.

 • ontvangst met muziek
 • inhoudelijk programma
  • bezoekers worden geïntroduceerd aan land en cultuur
  • herkomst problematiek en geboden hulp worden besproken
  • debat met de zaal
 • borrel of gerecht uit keuken van land waar winnaar zich voor inzet
 • tijdens borrel wordt gasten gevraagd te doneren
 • afsluiting met overhandiging cheque door Jobena bestuur

Hoe gaat de organisatie van het evenement?

De keuzes voor de vorm, locatie en inhoud van het evenement worden samen met de winnaar gemaakt. Het is van belang dat zowel het netwerk van Jobena als het netwerk van de winnende stichting de bijeenkomst graag bezoekt. Het evenement moet deze netwerken samenbrengen.

Voor de organisatie zal een ‘kernteam’ worden samengesteld van ongeveer twee personen uit iedere stichting. Dit kernteam is hoofdverantwoordelijk voor het evenement. Het kernteam kan advies en hulp vragen aan de andere bestuursleden en/of collega’s en stemt regelmatig met hen af.

Wie dekt de kosten voor het evenement?

Stichting Jobena stelt budget beschikbaar voor catering en eventuele zaalhuur bij het evenement.

Een prijs van tussen de €5000,- en €10,000,-. Hoe zit dat?

De winaar ontvangt een bijdrage van Stichting Jobena van minimaal €5000,-. Het event is mede bedoeld om geld op te halen voor het winnende project. Wat hier wordt opgehaald zal worden verdubbeld tot een maximale bijdrage van €5000,-.

Stel dat er op zondag 3 februari 2019 €750,- wordt opgehaald voor de winnaar dan krijgt deze dus:
Minimale bijdrage Jobena: €5000,-
Bijdrage donateurs event: €750,-
Verdubbeling door Jobena: €7500,-
Totale prijs voor winnaar: €6500,-

Indien méér dan €5000,- wordt opgehaald op zondag 3 februari dan blijft de verdubbeling maximaal €5000,-. Zoals in onderstaand voorbeeld:

Minimale bijdrage Jobena: €5000,-
Bijdrage donateurs event: €7000,-
Verdubbeling door Jobena: €5000,-
Totale prijs voor winnaar: €17000,-